Visie

De Maashorst School is een school waar in een natuurlijke en veilige leeromgeving een kind de ruimte en tijd krijgt om zich te ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich namelijk in zijn eigen tempo en leert op zijn eigen manier. De natuur biedt enorm veel mogelijkheden en uitdaging tot vanzelfsprekende groei.

Aristoteles: “Ieder mens is van nature nieuwsgierig”

Missie

De wereld is een klaslokaal en daar willen we op De Maashorst School iedere dag optimaal gebruik van maken, zodat de leerlingen in een natuurlijke omgeving kunnen leren. Het doel is op eigen tempo bereiken van de kerndoelen van het primair onderwijs om zo een goede aansluiting te bieden op (regulier) vervolgonderwijs. Niet alleen de kinderen wordt een individueel ontwikkelingspad geboden, ook alle begeleiders.

De leerkrachten, docenten, coaches en vrijwilligers krijgen de kansen en de middelen zich verder te ontwikkelen om zo de kwaliteit van de school te waarborgen én verbeteren. Wij willen een rijke leeromgeving en leermiddelen bieden. Vanzelfsprekend hoort hierin ook het kennismaken met andere culturen en verschillende achtergronden van leeftijdgenoten. In samenspraak tussen kinderen en begeleiders zal deze leeromgeving leiden tot zelfbewuste jongeren. Kinderen die hun talenten en kwaliteiten ontwikkelen zullen opgroeien tot verantwoordelijke, sociale, gemotiveerde, creatieve, oplossingsgerichte, respectvolle volwassenen.