2019-2020: Van particuliere school naar regulier bekostigde school
Een particuliere school is tot aan 1 augustus 2019 een niet door de overheid bekostigde school. Ouders betaalden een maandelijkse bijdrage aan de Maashorst School. De Maashorst School wil voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom wilden we de maandelijkse kosten zo laag mogelijk houden. Om dit te kunnen doen en toch ook voor de huur en het salaris van de eerste begeleider te zorgen hebben we gelukkig veel financiële steun mogen ontvangen van diverse sponsoren! Zonder deze mensen, met bijdragen groot en klein, was dit niet gelukt.

Een dag meelopen op de Maashorst School kan. Kinderen kunnen drie keer meedraaien voordat men beslist of de Maashorst School geschikt is. De kosten voor een ochtend bedragen € 25,00 (van 08.30 tot 12.00 uur). Wanneer een kind vaker wil meelopen, kan dat eventueel na de eerste halve dag nog twee keer voor een hele dag (halve dagen mogen natuurlijk ook). De kosten daarvoor bedragen € 37,50 (inclusief lunch) per schooldag. Wordt hierna gekozen voor de Maashorst School dan komen deze kosten te vervallen.

De Maashorst School is in 2017 gestart als een particuliere school met 5 kinderen in de eerste week. De school telt inmiddels 29 aan de start van het schooljaar 2019/2020 en een vijftal leerkrachten en begeleiders te zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op ons schoolplan.