Bent u op zoek naar onderwijs op een natuurlijke wijze?

Welkom bij De Maashorst School. De Maashorst School werkt met een onderwijssysteem gebaseerd op Natuurlijk leren waardoor reken- en taalvaardigheden een middel zijn om je doelen te bereiken. Op een natuurlijke en praktische wijze worden kinderen uitgedaagd. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo, alle leerdoelen voor het basisonderwijs komen aan bod zonder dat je het misschien wel in de gaten hebt. Daarnaast worden er ook doe-activiteiten georganiseerd elke dag. Ook is er veel ruimte voor persoonlijke interesses en natuurlijk de natuur; dé inspiratiebron van De Maashorst School.

Natuurlijk leren op de Maashorst School ziet er ongeveer zo uit:

In de ochtend tot aan tien uur ben je bezig met rekenen en taal op je eigen niveau. Om tien uur is er tijd voor fruit, drinken en buiten spelen. Daarna kun je een activiteit of hoek kiezen, waar je aan de slag gaat met een begeleider, of zelfstandig.

Om half twaalf wordt de tafel gedekt en is er een clubje bezig met eten koken.

Om kwart voor 12 eten we samen met begeleiding, daarna ruimen we samen op en gaan we buiten spelen. Meestal doen we een kort spel of een kring gezamenlijk tot aan 13.00 uur, dan is er nog een kiesmoment tot aan kwart voor 2, waarna we gaan opruimen, zodat school weer netjes is voor de volgende dag.

10 kernwaarden

  1. Natuurlijk leren wil zeggen dat je leert wat je nodig hebt in het leven, “onderweg” eigenlijk, zonder dat je het in de gaten hebt.
  2. Taal en rekenen zijn geen doel op zich op school, het is gewoon hartstikke handig om te kunnen, en daarom leer je het.
  3. Natuurlijk leren betekent ook dat je leert op je eigen niveau en in het tempo dat je past. Een kind kan tenslotte niet achterlopen in zijn eigen ontwikkeling. We bieden gepersonaliseerd leren waarbij we rekening houden met de verschillende manieren waarop geleerd kan worden.
  4. Middels tweewekelijkse coaching gesprekken wordt het welbevinden van de leerlingen besproken, worden doelen gesteld en (leer)wensen aangekaart.
  5. We werken rondom thema’s en projecten waarbij de eigen inbreng van kinderen groot is, en persoonlijke leerdoelen worden gesteld.
  6. De 21e eeuwse vaardigheden liggen aan de basis van ons onderwijs. Vaardigheden die kinderen voorbereiden op een toekomst waarin ze stevig in hun schoenen zullen staan. (Denk aan creatief denken, probleem oplossen, samenwerken, mediawijsheid etc)
  7. Onze school wil zorgdragen voor een veilig klimaat voor alle leerlingen, ouders en begeleiding.
  8. De kracht van onze school is dat de stem van kinderen gehoord wordt. Zij mogen alles bespreekbaar maken en veel gebeurt in overleg met de kinderen. (In de veranderkring, de lunchkring, het indienen en organiseren van activiteiten.)
  9. Het kind kan kiezen in activiteiten, waardoor meer bewegingsvrijheid en keuzevrijheid is.
  10. De natuur is een belangrijke inspiratiebron, die altijd aanspreekt en tot creativiteit leidt. Hierdoor groeit zorgvuldig omgaan met de natuur en elkaar.