Samenwerking
We zijn trots en ontzettend blij dat we op De Maashorst School samen gaan werken met het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Deze grote landelijke organisatie gaat De Maashorst School op verschillende manieren ondersteunen door onder andere gidsen, kennisoverdracht en materialen. We zijn vooral blij omdat de visies van het IVN en De Maashorst School zo nauw op elkaar aansluiten. Voor informatie over IVN Uden klik hier.

Groei
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de kinderen maakt onze school gebruik van het leerlingvolgsysteem Spectrovita. Op deze wijze wordt duidelijk wat het kind aan talentgroei en ontwikkeling doormaakt, inzichtelijk voor begeleiders, kind en ouders/opvoeders. Het systeem is gebaseerd op de kerndoelen. Kerndoelen zijn wettelijke omschrijvingen waar het onderwijs aan moet voldoen.

Portfolio
Kinderen kunnen op De Maashorst School ook zelf hun ontwikkeling bijhouden, in een eigen werk portfolio. Hierin bewaren zij werk waar ze zelf trots op zijn of wat ze belangrijk vinden. Kinderen kunnen toetsen maken om zelf inzicht te krijgen in de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden.

Gesprekken met kind
Het kind heeft zijn eigen coach binnen het team. Regelmatig zal er een gesprek zijn tussen het kind en zijn persoonlijke coach/begeleider. Tijdens dit gesprek zal worden gekeken hoe de bevindingen van het kind zijn met betrekking tot zijn persoonlijke leerdoelen, een reflectiegesprek. Daarnaast zal gevraagd worden waar de leerdoelen liggen op korte termijn. Ook zal de manier en hoeveelheid van deze te oefenen vaardigheden worden afgesproken.

Gesprekken met ouders/verzorgers
Tweemaal per jaar, of tussentijds op verzoek, zal er een gesprek met de ouders/verzorgers over het welbevinden en de ontwikkeling van het kind plaatsvinden. Teamleden hebben verder de taak om te observeren. Dagelijks is op het einde van de dag een terugblik tussen de begeleiders van die dag, met een overdracht naar de collega’s van de volgende dag en ook is er regelmatig er een teamvergadering waarin observaties met elkaar worden doorgesproken.