Taken bestuur

  • Het waken over de doelstellingen m.b.t. de opvoeding
  • Het uitvoeren van taken die de overheid oplegt
  • Het zorgen voor huisvesting en onderwijsmiddelen
  • Het beheren van de financiën

Sommige van deze taken worden uitbesteed aan de schooldirectie, maar het bestuur blijft wel verantwoordelijk.

Helma van de Rakt

“Lang geleden geboren in Nistelrode. Nu woon ik met mijn man en zonen in Schaijk. Ik heb de taak van voorzitter op me genomen in het bestuur van de Maashorst School. Iedere dag ben ik bezig met kinderen, (op)groeien, opvoeders en de Maashorst. Dat is waar mijn passie ligt en mijn hart naar uit gaat. Mijn wens op dit moment voor de Maashorst School is dat we snel op een passende locatie met ons team mogen starten zodat kinderen vanuit hun eigen natuur en motivatie mogen groeien en leren, in verbondenheid met zichzelf en hun natuurlijke omgeving.

Voor de toekomst wens ik dat de Maashorst School een gezonde, gestage groei mag doorlopen en een door de overheid bekostigde school wordt. Daarnaast hoop ik dat onze visie en werkwijze op meer scholen vorm krijgt.”

Voorzitter van de Maashorst School
• E-mail: Bestuur@maashorstschool.nl

Mira Eijsermans

“Ik woon in Zeeland, ben echtgenote van een ondernemer, moeder van 2 volwassen kinderen, een zoon en dochter en oma van 2 prachtige kleindochters.

Ik ben lid geworden van het bestuur omdat ik geloof in dit concept. Kinderen mogen op school zijn wie ze zijn en ze voelen zich veilig genoeg om dat te doen. Dat vind ik prachtig om te zien. De ontwikkeling die een kind soms doormaakt na aanvang op school is soms verbluffend om mee te maken. Samen met mijn medebestuursleden ga ik zorgen dat de Maashorst School, ook achter de schermen, klaar is voor de toekomst.”

• Is bestuurslid (secretaris)
• E-mail: secretaris@maashorstschool.nl

Cindy Versteeg

Geboren in Schaijk en waar ik woon met mijn man en twee kinderen. Nieuwsgierig en enthousiast ben ik over deze vorm van onderwijs en van af de eerste stappen al betrokken bij de Maashorst School. Je kunt me vinden als begeleider op de Maashorst School, waarbij ik graag creatief bezig ben met de kinderen. Als de BSO start, waar ik me nu als bestuurslid onder andere de komende tijd mee bezig ga houden, zul je me ook daar kunnen vinden.
Een veilige leeromgeving, de mogelijkheid om te groeien waar jij nieuwsgierig naar bent, op de manier die bij jou past, dat wens ik ieder kind toe.
Zodat je stevig kunt staan, als een boom!

Bestuurslid
• Samen met Mira toezichthouder op de visie en vormgeving van school. Bewaker van het concept.
• Begeleider op school, ruime achtergrond als pedagogisch medewerker, en bijzonder creatief!
• E-mail: administratie@maashorstschool.nl

Er is een vacature voor het bestuur van:
Toezichthoudend bestuurslid.

Wil jij weten wat dit precies inhoud? De specificaties zijn op te vragen bij Helma van de Rakt via bestuur@maashorstschool.nl