De Maashorst School is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij bijvoorbeeld erven en schenken. Particulieren kunnen hun gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting als de instelling een ANBI is. De Maashorst School heeft een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst tot het zijn van een ANBI en deze is gehonoreerd. Jaarlijks publiceert de Maashorst School een verantwoording over het voorliggende jaar op haar website. Deze kunt u ook downloaden voor uw eigen administratie. Heeft u hierover verdere vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

ANBI verantwoording 2016
ANBI verantwoording 2017
ANBI verantwoording 2017 – 2018
ANBI verantwoording 2018 – 2019